Bn mua là an toàn, bo dm Reseter ht

Anh có th dùng th tín dng thanh toán u tiên qua. 4 kh^ong th khi dng li máy in d~a giúp chúng ta th^ong qua kt ni t xa.
tui th ca nó khi dm ca mc máy in
Phn bên trong ca máy in d~a làm cn kit
Mc in dm tui th ca nó...
Bên trong các b phn ca máy in tip cn s dng thit b du cui ca cuc di
Line là E - mail - (link download)
Có chng trình này, bn có th dt li mi máy in, và càng nhiu ln t máy tính ca bn hoc máy tính xách tay

Dt li Epson PM-T960 Diu chnh chng trình

Epson s v^o cùng. PM-T960 1 máy tính.

Ph mc, dch v dt li dm

gc gim

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

 • Có cn phi v^o hiu hóa chng trình chng virus và thêm vào loi tr.

  Chng trình này là s dng v^o tn trong PC hoc laptop ca bn, có th s cn nhiu ln PM-T960 Epson.
  100% Garantizado
  Corrigue:
 • - Ming dm mc máy in trong khi tui th ca nó.
  - máy in phn ni b d~a cn.
  Mc in dm tui th ca nó...
  - máy in ca ni b phn gn tui th ca nó

  Sai lm. Truy cp Mats ph mc gii hn chc nang ca máy in, máy in, khi hn 101% b tc nghn.
  Chng trình này s truy cp dc dt li thành 0%.D ^ong có th tip tc in thêm máy in.

  *Ch có h thng này chy Microsoft Windows.
  Sau khi thanh toán, phn mm và hng dn gi qua e - Mail.

  Nu ^ong kh^ong ti, dng lo, ^ong gi mt khi chúng ta d~a sn sàng

  Nhn vào nút mua

Hng dn reset máy in PM-T960 Hng dn reset máy in epson

HNG DN RESET M'AY IN EPSON
'Ap dng vi các mode:" Epson PM-T960". Hin tng nhn bit máy b dy b nh hay còn gi là ht dát... Khi bt máy lên c kh^ong khi dng hai dèn d nháy lu^an phiên nhau.
Hình nh minh ha kiu nháy

Hình nh minh ha kiu nháy

Bn có th truy cp vào Website: d dowload phn mm v, Sau khi bn dowload file xong File có du^oi .Winrar chúng ta kh^ong cn gii nén mà c d vy m lên và bm vào file AdjProg.exe d chy chng trình máy tính s hin ra ca s và chúng ta làm theo các bc nh sau.
Bc 1: Click và file: Adjprog.exe nh hình v

Bc 2: Bm vào Select nh hình "A" và chn model cn Reset nh hình "B" sau dó nhn OK
Bc 3: Cick vào ^o Praticilar adjustment mode hình A, chn Waste ink pad counter sau dó chn OK
Bc 4: Dánh du tích "v" vào ^o Main pad counter ri bn vào ^o Check nh hình (1,1) sau dó nhn OK. Tip theo dánh du tích "v" vào ^o Main pad counter ri bn vào ^o Initialization sau dó nhn OK ri tt ngun di bt li. Quá trình Reset kt thúc, chúc các bn thành c^ong.
D dc hng dn chi tit c th vui lòng liên h

*************************************

 

Anh vn còn dùng WIC Khi dng li máy in?
Kh^ong có nnoo kh^ong
Anh b rt li sau
Chìa khóa ca WIC s dng, vn d là kh^ong xng dáng,
Mua thit b diu chnh gim
Chng trình ca chúng ta.
Mt máy tính s dng thi gian 100000000000000000000
Rt phù hp vi li ích chi phí
Nhanh
T^oi kh^ong nói v nhng th khác
Trái tim anh. Rt r~o ràng.
Cám n anh

*************************************
Máy in Epson hin th tin nhn này.
D^ay là trng hp xy ra khi xut hin mt s th^ong tin.
Máy in mc Mats trong khi tui th ca nó.
Tui th s dng thành phn kt thúc.
Thay th yu t ni b là cn thit.
Ph mc PAD d~a b~ao hòa.
M~a 91.
Máy in dùng b phn ni b trong khi tui th kt thúc.H~ay xem tài liu máy in.
Sai lm
E-10. E-91 hay sai lm 91.
w-01. Cha xác dnh sai lm.
Liên lc vi nhng thay di ca bn.
*************************************
Tuyên b
Chúng t^oi d~a nhiu ln s dng chng trình chnh sa, tái s dng
Diu chnh chng trình kh^ong bao gi dùng mt ln
Rt dáng d mua siêu k toán, k toán,
Anh là ngi duy nht
Cám n vì s hp tác
Các d^o th khác gi 'y là cn phi dt li kh^ong th gii quyt.

 

Sai lm cn dt li hình chp màn hình máy in Epson:

Phn mm Reset máy in Epson PM-T960

Phn mm Reset máy in Epson PM-T960. Hin tng báo li khi bt c^ong tc ngun máy in kh^ong khi dng dèn xanh và dèn d nháy lu^an phiên nhau (nháy dui) có quy lut.

Máy in Epson PM-T960 báo li 2 dèn nháy lu^an phiên nhau, hay còn gi là nháy dui có quy lut. Quy trình din ra c nh vy kh^ong dng.
H`INH NH MINH HA V KIU NH'AY

Truy cp d dowload phn mm
TNG QUAN V SN PHM M'AY IN EPSON PM-T960 THAM KHO.
Epson PM-T960 dc thit k h thng dn mc liên tc, s dng mc in chính h~ang ca Epson vi dung tích bình mc 70ml/1 bình s lng bn in dt dc 4000 trang text khá ln mà các dòng máy in th^ong thng khác kh^ong có dc. V hình dáng bên ngoài L310 khá gn gàng, nh gn, sang trng, giúp chúng ta có th dt máy bt k`y v trí nào trên bàn làm vic hay trên giá sách...

L310 vi thit k np dy bình mc dc trng giúp bn d dàng và gn gàng np mc, các ng mc trong máy c~ung dc thit k vi d rng ti da d dm bo mc chy th^ong sut và tin cy vào mi lúc. Cht lng in dáng kinh ngc vi d ph^an gii 5760dpi cho ra cht lng bn in khác thng cho nhu cu bn th^an và nhu cu sáng to. Vi vic bm mc tin li và d dàng nh vy cho dù bt c là ai du có th t bm mc dc, giúp chúng ta tit kim dc thi gian kh^ong phi ch di k thut dn d mc na mà gi d^ay chúng ta có th t mua, t d, gim thiu ti da nht chi phí s dng, ch dng trong c^ong vic..

 

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

 

Canon máy in nh chp cn khi dng li sai lm.

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li PM-T960 Diu chnh phng án Dc xóa

============Kt thúc.=========

Chúng ta có rt nhiu phn mm
Vì quá nhiu loi phn mm.
Vì bn c^ong vic website cp nht chm
Nu b qua mt s m^o hình
Nu bn web có sai lm.
Du có th liên lc vi anh th
S h tr ca bà.
Chúng ta s làm tt hn th.
Cám n anh

Hp th liên lc vi anh.: Reset999@msn.com