Bn mua là an toàn, bo dm Reseter ht

Anh có th dùng th tín dng thanh toán u tiên qua. 4 kh^ong th khi dng li máy in d~a giúp chúng ta th^ong qua kt ni t xa.
tui th ca nó khi dm ca mc máy in
Phn bên trong ca máy in d~a làm cn kit
Mc in dm tui th ca nó...
Bên trong các b phn ca máy in tip cn s dng thit b du cui ca cuc di
Line là E - mail - (link download)
Có chng trình này, bn có th dt li mi máy in, và càng nhiu ln t máy tính ca bn hoc máy tính xách tay

Dt li Epson L358 Diu chnh chng trình

Epson s v^o cùng. L358 1 máy tính.

Ph mc, dch v dt li dm

gc gim

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

 • Có cn phi v^o hiu hóa chng trình chng virus và thêm vào loi tr.

  Chng trình này là s dng v^o tn trong PC hoc laptop ca bn, có th s cn nhiu ln L358 Epson.
  100% Garantizado
  Corrigue:
 • - Ming dm mc máy in trong khi tui th ca nó.
  - máy in phn ni b d~a cn.
  Mc in dm tui th ca nó...
  - máy in ca ni b phn gn tui th ca nó

  Sai lm. Truy cp Mats ph mc gii hn chc nang ca máy in, máy in, khi hn 101% b tc nghn.
  Chng trình này s truy cp dc dt li thành 0%.D ^ong có th tip tc in thêm máy in.

  *Ch có h thng này chy Microsoft Windows.
  Sau khi thanh toán, phn mm và hng dn gi qua e - Mail.

  Nu ^ong kh^ong ti, dng lo, ^ong gi mt khi chúng ta d~a sn sàng

  Nhn vào nút mua

Hng dn reset máy in L358 Hng dn reset máy in epson

HNG DN RESET M'AY IN EPSON
'Ap dng vi các mode:" Epson L358". Hin tng nhn bit máy b dy b nh hay còn gi là ht dát... Khi bt máy lên c kh^ong khi dng hai dèn d nháy lu^an phiên nhau.
Hình nh minh ha kiu nháy

Hình nh minh ha kiu nháy

Bn có th truy cp vào Website: d dowload phn mm v, Sau khi bn dowload file xong File có du^oi .Winrar chúng ta kh^ong cn gii nén mà c d vy m lên và bm vào file AdjProg.exe d chy chng trình máy tính s hin ra ca s và chúng ta làm theo các bc nh sau.
Bc 1: Click và file: Adjprog.exe nh hình v

Bc 2: Bm vào Select nh hình "A" và chn model cn Reset nh hình "B" sau dó nhn OK
Bc 3: Cick vào ^o Praticilar adjustment mode hình A, chn Waste ink pad counter sau dó chn OK
Bc 4: Dánh du tích "v" vào ^o Main pad counter ri bn vào ^o Check nh hình (1,1) sau dó nhn OK. Tip theo dánh du tích "v" vào ^o Main pad counter ri bn vào ^o Initialization sau dó nhn OK ri tt ngun di bt li. Quá trình Reset kt thúc, chúc các bn thành c^ong.
D dc hng dn chi tit c th vui lòng liên h

*************************************

 

Anh vn còn dùng WIC Khi dng li máy in?
Kh^ong có nnoo kh^ong
Anh b rt li sau
Chìa khóa ca WIC s dng, vn d là kh^ong xng dáng,
Mua thit b diu chnh gim
Chng trình ca chúng ta.
Mt máy tính s dng thi gian 100000000000000000000
Rt phù hp vi li ích chi phí
Nhanh
T^oi kh^ong nói v nhng th khác
Trái tim anh. Rt r~o ràng.
Cám n anh

*************************************
Máy in Epson hin th tin nhn này.
D^ay là trng hp xy ra khi xut hin mt s th^ong tin.
Máy in mc Mats trong khi tui th ca nó.
Tui th s dng thành phn kt thúc.
Thay th yu t ni b là cn thit.
Ph mc PAD d~a b~ao hòa.
M~a 91.
Máy in dùng b phn ni b trong khi tui th kt thúc.H~ay xem tài liu máy in.
Sai lm
E-10. E-91 hay sai lm 91.
w-01. Cha xác dnh sai lm.
Liên lc vi nhng thay di ca bn.
*************************************
Tuyên b
Chúng t^oi d~a nhiu ln s dng chng trình chnh sa, tái s dng
Diu chnh chng trình kh^ong bao gi dùng mt ln
Rt dáng d mua siêu k toán, k toán,
Anh là ngi duy nht
Cám n vì s hp tác
Các d^o th khác gi 'y là cn phi dt li kh^ong th gii quyt.

 

Sai lm cn dt li hình chp màn hình máy in Epson:

Phn mm Reset máy in Epson L358

Phn mm Reset máy in Epson L358. Hin tng báo li khi bt c^ong tc ngun máy in kh^ong khi dng dèn xanh và dèn d nháy lu^an phiên nhau (nháy dui) có quy lut.

Máy in Epson L358 báo li 2 dèn nháy lu^an phiên nhau, hay còn gi là nháy dui có quy lut. Quy trình din ra c nh vy kh^ong dng.
H`INH NH MINH HA V KIU NH'AY

Truy cp d dowload phn mm
TNG QUAN V SN PHM M'AY IN EPSON L358 THAM KHO.
Epson L358 dc thit k h thng dn mc liên tc, s dng mc in chính h~ang ca Epson vi dung tích bình mc 70ml/1 bình s lng bn in dt dc 4000 trang text khá ln mà các dòng máy in th^ong thng khác kh^ong có dc. V hình dáng bên ngoài L310 khá gn gàng, nh gn, sang trng, giúp chúng ta có th dt máy bt k`y v trí nào trên bàn làm vic hay trên giá sách...

L310 vi thit k np dy bình mc dc trng giúp bn d dàng và gn gàng np mc, các ng mc trong máy c~ung dc thit k vi d rng ti da d dm bo mc chy th^ong sut và tin cy vào mi lúc. Cht lng in dáng kinh ngc vi d ph^an gii 5760dpi cho ra cht lng bn in khác thng cho nhu cu bn th^an và nhu cu sáng to. Vi vic bm mc tin li và d dàng nh vy cho dù bt c là ai du có th t bm mc dc, giúp chúng ta tit kim dc thi gian kh^ong phi ch di k thut dn d mc na mà gi d^ay chúng ta có th t mua, t d, gim thiu ti da nht chi phí s dng, ch dng trong c^ong vic..

 

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

 

Canon máy in nh chp cn khi dng li sai lm.

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

Dt li L358 Diu chnh phng án Dc xóa

============Kt thúc.=========

Chúng ta có rt nhiu phn mm
Vì quá nhiu loi phn mm.
Vì bn c^ong vic website cp nht chm
Nu b qua mt s m^o hình
Nu bn web có sai lm.
Du có th liên lc vi anh th
S h tr ca bà.
Chúng ta s làm tt hn th.
Cám n anh

Hp th liên lc vi anh.: Reset999@msn.com